Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 2.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Varför kan jag inte styra spelet med en synkroniserad handkontroll i tvåspelarläget?

posted on 2015/01/23


När jag spelar Disney Infinty 2.0: Play Without Limits på Xbox One i multiplayer (två spelare) med två handkontroller, verkar spelare etts handkontroll inte längre styra spelet (pausa, avsluta, osv.).

Detta problem inträffar när spelaren med den andra handkontrollen loggar in på spelare etts profil. Eftersom den andra handkontrollen nu är inloggad som spelare ett, tar den handkontrollen över styrningen av spelet. När du joinar ett spel som andraspelare ska du se till att logga in på ett annat konto än den första spelarens konto, eller spela som gäst.

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss