Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition for Apple TV

  • Apple TV

Hur tar jag ut batteriet ur min Nimbus-kontroll?

posted on 2015/12/09


Följ anvisningarna nedan för att ta ut batteriet ur din Nimbus-kontroll.
 
VIKTIGT: BATTERIET BÖR ENDAST TAS UT OCH KASSERAS AV EN BEHÖRIG PERSON. OM BATTERIET HANTERAS PÅ FEL SÄTT KAN DET ANTÄNDAS OCH ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR.
 
1. Skruva ut fyra skruvar på nederdelen:

Image of bottom of Nimbus controller, with four screws circled

2. Öppna höljet:

Image of Nimbus controller battery

3. Koppla från kabeln:

Image of open Nimbus controller

4. Ta ut batteriet ur nederdelen:

Image of Nimbus controller battery

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss