Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 2.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Hur växlar jag användarprofil på konsol när jag spelar Disney Infinity 2.0?

posted on 2015/03/25


En användarprofil på konsol är ett offlinekonto där sparad speldata lagras på hårddisken.

Om du spelar Disney Infinity 2.0 och vill växla till en annan användarprofil på din konsol följer du anvisningarna nedan. Att växla användarprofil kan vara bra när du delar ägarskap för en figur.

Avengers Spider-Man
 

PlayStation PlayStation 3

När du startar PlayStation 3 blir du ombedd att välja användarprofil innan du kommer till PlayStation 3-menyn – även känd som XMB™. Om du har ställt in en profil på att logga in automatiskt visas inte denna skärm.

Ställ in automatisk inloggning genom att trycka på triangelknappen på en användare och välja På eller Av.

Växla till en annan användarprofil på PlayStation 3:

 
1. Scrolla till den vänstra kolumnen på XMB™ som heter Användare eller Logga in.
2. Välj en användare från listan med X-knappen.

PlayStation PlayStation 4

När du startar PlayStation 4 blir du ombedd att välja en användarprofil. Du kan spela på ett gästkonto men sparad data försvinner när du loggar ut. På PlayStation 4 kopplas användarprofilerna till de handkontroller som används.

Upp till fyra personer kan logga in på PlayStation 4-systemet samtidigt. När flera användare är inloggade och en användare trycker på PS-knappen på handkontrollen visas deras hemskärm.
 
Växla till en annan användarprofil på PlayStation 4 från huvudmenyn:

 
1. Tryck upp på riktningsknapparna från huvudmenyn och gå till alternativet Stäng av.
2. Tryck på X på Logga ut ur PS4-systemet.
3. Du kommer då till skärmen där du väljer konto. Du kan behöva synkronisera handkontrollen igen genom att trycka på PS-knappen.
4. Härifrån kan du välja eller skapa en ny användarprofil.

Växla till en annan användarprofil på PlayStation 4 från Disney Infinity 2.0:
 
1. Håll in PS-knappen på handkontrollen.
2. Välj Växla användare
3. Härifrån kan du välja eller skapa en ny användarprofil

Xbox Xbox 360

När du startar Xbox 360 trycker du på Xbox-knappen på handkontrollen för att logga in på en användarprofil. Scrolla ner till Logga in eller tryck på X på handkontrollen.

Växla till en annan användarprofil från Xbox 360 Dashboard:

 
1. Gå till Socialt.
2. Välj Logga in eller Logga ut.
2. Välj en profil att logga in.

Växla till en annan användarprofil från Disney Infinity 2.0:
 
1. Tryck på Guide-knappen.
2. Tryck på X-knappen för att logga ut från din nuvarande profil.
3. Välj en profil att logga in.

Xbox Xbox One

När du startar Xbox One kan du logga in på en användarprofil från Xbox Dashboard. Välj Logga in längst upp på skärmen och välj en profil.

Växla till en annan användarprofil med menyknappen:

 
1. Tryck på menyknappen på handkontrollen när du är på Xbox Ones startsida.
2. Välj Växla profil.
3. Välj profilen du vill växla till.
 
Växla till en annan användarprofil från inloggningsområdet:

 
1. Gå till inloggningsområdet i det övre vänstra hörnet.
2. Välj din aktuella profil och spelarbild.
3. Välj profilen du vill växla till.

 
Växla till en annan användarprofil från Disney Infinity 2.0:
 
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen.
2. Gå till inloggningsområdet i det övre vänstra hörnet.
3. Välj din aktuella profil och spelarbild.
4. Välj profilen du vill växla till.

Nintendo Wii U

När du startar Wii U blir du ombedd att välja din Mii-karaktär innan du kommer till Wii U-menyn. Detta är din användarprofil.

För att ändra Mii-användare måste du avsluta Disney Infinity 2.0 och gå tillbaka till Wii U:s huvudmeny.

Från Wii U:s huvudmeny:

 
1. Välj din Mii-karaktär i det övre vänstra hörnet.
2. Välj Växla användare.
3. Välj en annan Mii-karaktär.

högst upp på sidan

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss