Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Felsökning av skivor

posted on 2016/03/23


Pröva följande om din spelskiva inte fungerar:

1. Kontrollera att spelskivan och konsolen passar ihop. Om spelskivan t ex är designad för Xbox 360 kan den enbart användas på den konsolen.
2. Kontrollera att din konsol är uppdaterad. Om du är ansluten till Internet uppdaterar sig konsolen automatiskt. Annars behöver du söka efter uppdateringar. Se konsolens manual eller supportsida för mer information. Besök supporten för Xbox, PlayStation eller Nintendo.
3. Kolla skivan, är den fysiskt skadad? Har den några repor eller ringar?
4. Ser du ett felmeddelande? Rengör i så fall skivan. Se konsolens manual eller supportsidorna ovan för mer information.
5. Pröva att rensa konsolens cacheminne. Se Xbox 360 – Rensa cacheminnet, Xbox One – Kall omstart, PlayStation 3 – Rensa cacheminnet, PlayStation 4 – Kall omstart och Wii U – Rensa cacheminnet.
 
Om du har prövat alla dessa steg och spelskivan ändå inte fungerar bör du läsa artikeln "Skadad eller defekt del" för vad du bör göra härnäst.

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss