Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition for Apple TV

  • Apple TV

Jak wyjąć baterię z kontrolera Nimbus?

posted on 2015/12/09


Postąp zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby wyjąć baterię z kontrolera Apple Nimbus.

WAŻNE: WYJMOWANIEM I UTYLIZACJĄ BATERII POWINNI ZAJMOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANI ZAWODOWCY. NIEWŁAŚCIWE OBCHODZENIE SIĘ Z BATERIĄ MOŻE SPOWODOWAĆ JEJ ZAPŁON I BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH URAZÓW.

 
1. Odkręć cztery śrubki na spodzie obudowy:

Image of bottom of Nimbus controller, with four screws circled

2. Otwórz obudowę:

Image of Nimbus controller battery

3. Odłącz kabel:

Image of open Nimbus controller

4. Wyjmij baterię ze spodniej części obudowy:

Image of Nimbus controller battery

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami