Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Jak się łączy Place Zabaw?

posted on 2015/10/13


Przy użyciu zabawki kreatywnej „drzwi na Placu Zabaw” można łączyć ze sobą różne Place Zabaw, by stworzyć z nich cały świat!
 
1. Na Placu Zabaw otwórz edytor i przejdź do kategorii zabawek kreatywnych. Znajdź, wybierz i ustaw drzwi na Placu Zabaw.

Disney Infinity 3.0 Edition - Toy Box Editor

2. Wyjmij magiczną różdżkę i wskaż drzwi, żeby je edytować. Z opcji edycji wybierz połączenia (ikonka kółek zębatych na lewo od legendy).

Disney Infinity 3.0 Edition - Equip the Magic Wand

3. Wybierz Właściwości > Cel > Importuj Plac Zabaw

Disney Infinity 3.0 Edition - Import Toy Box

4. Wybierz z listy Plac Zabaw, który chcesz przyłączyć, i potwierdź wybór.

Disney Infinity 3.0 Edition - Select Toy Box to link

5. Cel drzwi powinien wskazywać wybrany Plac Zabaw. Podejdź do drzwi i wybierz „Kontynuuj”.

Disney Infinity 3.0 Edition - PS3 Game Box

6. Znajdziesz się na przyłączonym Placu Zabaw! Spróbuj ustawić nowe drzwi na Placu Zabaw i połączyć kolejne Place Zabaw!

Disney Infinity 3.0 Edition - Destination: Linked Toy Box

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami