Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Rozwiązywanie problemów z dyskiem

posted on 2016/03/23


Jeśli dysk z grą nie działa, spróbuj postąpić jak poniżej:
 
1. Upewnij się, że dysk z grą pasuje do konsoli. Na przykład jeśli masz dysk z grą na konsolę Xbox 360, można go używać tylko w tej konsoli.
2. Sprawdź, czy konsola jest zaktualizowana. Jeśli masz połączenie z internetem, konsola zaktualizuje się automatycznie. Jeśli nie, sprawdź dostępność aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej pomocy technicznej konsoli. Odwiedź stronę pomocy technicznej konsoli Xbox, PlayStation lub Nintendo.
3. Sprawdź, czy dysk nie jest fizycznie uszkodzony, czy nie ma na nim rys albo pierścieni.
4. Czy pojawia się komunikat o błędzie? Jeśli tak, spróbuj wyczyścić dysk. Więcej informacji znów znajdziesz w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej pomocy technicznej konsoli.
5. Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną konsoli. Więcej informacji: Xbox 360 – czyszczenie pamięci podręcznej, Xbox One – restartowanie, Wii U – czyszczenie pamięci podręcznej, PlayStation 3 i PlayStation 4 – przywracanie systemu.

Jeśli po spróbowaniu powyższych sposobów dysk z grą dalej nie działa, z artykułu „Uszkodzony lub wadliwy przedmiot” dowiesz się, co robić dalej.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami