Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition): PC & Windows Devices

  • PC
  • Steam

Hvordan er spillkontrollen i Disney Infinity (2.0 Edition) til PC?

posted on 2014/11/26


Spillkontroll

For en liste over kontrolloppsett i Toy Box og gnistbyggemodus, klikk her.

Disney Infinity 2.0 Edition Pause menu

Under spilling, kan du pause spillet og gå til pausemenyen ved å trykke på ESC-tasten. Her kan du lagre, justere innstillinger, gå til Online/Flerspillermodus eller avslutte spillet.


Tobeinte
Fremover/Bakover
W/S eller Opp/Ned
Løpe Venstre/Høyre (kamera følger, men ikke sidelengs)
A/D eller Venstre/Høyre
Gyro
Mus Venstre/Høyre
Pitch
Mus Opp/Ned
Hoppe
Mellomromstasten
Dobbel-hopp
Mellomromstasten to ganger
Flymodus/Superhopp
Hold inne mellomromstasten
Blokkere
Venstre CTRL
Unnvike
Venstre CTRL + W, A, S, D
Bruk/Plukk opp/Gå inn i kjøretøy/Slipp
E
Aktiver verktøy/pakke
1 og 2
Angrip
Venstre museknapp
Spesialangrep/Kast/Bruk verktøy
Høyre museknapp
Superangrep
F
Siktemodus
Hold inne venstre Shift
Gå inn i kjøretøy/Ri på dyr/Slipp
E
Åpne pausemenyen/Gå tilbake
ESC
Åpne valgslisten for pakker/verktøy
Q eller midtre museknapp
Byggemodus
TAB
Retning for surfing på skinner
C
Zoom inn/ut
Musehjul opp/ne
Fly fremover
Hold inne venstre Shift
 
Bil
 
Aksellere
W eller Oppover
Bremse/Rygge
S eller Nedover
Venstre/Høyre
A/D
Hopp venstre/høyre
A/D + Shift
Slædde/Drifte (mens du aksellerer og svinger)
Høyre museknapp
Hurtigsnuing
X
Åpne utrustningslisten
Q
Hoppe
Mellomromstasten
Lufttriks
W, A, S, D mens du er i luften
Forlat
R
Aktiver turbo
F
Angrip/Bruk verktøy
Venstre museknapp
Pausemeny/Tilbake
ESC
Pitch
Styr mus oppover/nedover
Panorer uten å styre
Hold inne venstre Shift
Skyt bakover
Venstre ALT + venstre museknapp

Helikopter/Recognizer
 
Gyro
Mus venstre/høyre
Pitch
Mus opp/ned
Aksellerere/Fremover
W eller Oppover
Bremse/Bakover
S eller Nedover
Hurtigsnu
X
Åpne utrustningslisten
Q
Stige
Mellomromstasten
Senke
Venstre skift
Gå sidelengs
A/D eller Venstre/Høyre
Angripe/Bruke verktøy
Venstre museknapp
Aktivere/Inaktivere verktøy/våpen
1 og 2
Forlat
C
Pausemeny/Tilbake
ESC
Vis/Skjul peker
M

Valg av pakker og verktøy
 
Bytt pakker/verktøy
1 og 2
Velg pakker/verktøy nå
E/Enter/Venstre museknapp
Forlat valgskjermen for pakker/verktøy
ESC
Gå til fullstendig meny for pakker/verktøy
Q
 
Kanonbase/sprettert
 
Oppover/Nedover/Venstre/Høyre
W, A, S, D eller styre med musen
Avfyr sprettert
Hold inne mellomromstasten eller venstre museknapp
Forrige ammotype
Z
Neste ammotype
X
Bruk/Gå inn
E
Forlat
C
Bytt kanon
E
Avfyr kanon
Venstre museknapp

Grensesnittmenyer
 
Oppover/Nedover
Oppover/Nedover/Musehjulet
Velg
Enter/Venstre museknapp
Pause
ESC
Tilbake/Forlat
ESC

Var denne artikkelen nyttig?


Fortsatt på jakt etter det rette svaret?

Kontakt Oss